บริษัท เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องมือและอุตสาหกรรมทุกชนิด (All Hoses and Cutting Tools)

0-2868-1127-9 | 0-2868-1395-9 | mptsupply@hotmail.com | Line : mpt.monchai

รับบริการ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและอุตสาหกรรมทุกชนิด ตามใบสั่งลูกค้า


ปั๊มลม puma (Air Compressor Pump)


 
ปั๊มลม PUMA AIR COMPRESSOR
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด
ปั๊มลม PUMA ปั๊มลมคุณภาพ จำหน่ายโดยบริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด
โทร: 0-2868-1395-9 | 0-2868-1127-9
         
  PP35   PP35P  
         
  PP275   PP310  
         
  PP315   PP620  
SPECIFICATIONS
                                 
PP23P  
3 2.2
 
550
19.22
  2  
8
144
 
10
142
  770   260   495 x 1,450
PP35A  
5 3.7
 
890
31.43
  3  
8
144
 
10
142
  850   165   390 x 1,440
PP35  
5 3.7
 
890
31.43
  3  
8
144
 
10
142
  850   260   495 x 1,450
PP35P  
5 3.7
 
890
31.43
  3  
8
144
 
10
142
  850   315   495 x 1,850
PP275A  
7.5 5.5
 
1,280
45.20
  2  
8
144
 
10
142
  950   260   495 x 1,450
PP275  
7.5 5.5
 
1,280
45.20
  2  
8
144
 
10
142
  950   315   495 x 1,850
PP310  
10 7.5
 
1,780
62.86
  3  
8
144
 
10
142
  900   315   495 x 1,850
PP310P  
10 7.5
 
1,780
62.86
  3  
8
144
 
10
142
  900   520   600 x 1,850
PP315A  
15 11
 
2,850
100.66
  3  
8
144
 
10
142
  800   315   495 x 1,850
PP315  
15 11
 
2,850
100.66
  3  
8
144
 
10
142
  800   520   600 x 1,850
PP620  
20 15
 
3,000
105.95
  6  
8
144
 
10
142
  750   700   700 x 1,850
PP630  
30 22
 
3,807 144.40
  4  
8
144
 
10
142
  950   800   745 x 1,850

ข้อความที่ 1


 
SPECIFICATIONS
 
         
  PP1   PP2  
         
  PP21   PP22  
         
  PP32   PP23  
SPECIFICATIONS
                                 
PP1  
1/4 0.2
 
55.8
1.97
  1  
7
100
 
10
142
  650   36   260 x 700
PP2  
1/2 0.4
 
119.6
4.22
  2  
8
144
 
10
142
  650   64   325 x 790
PP2P  
1/2 0.4
 
119.6
4.22
  2  
8
144
 
10
142
  650   92   360 x 1,000
PP21  
1 0.75
 
203.2
7.17
  2  
8
144
 
10
142
  600   92   360 x 1,000
PP22  
2 1.5
 
298.0
10.52
  2  
8
144
 
10
142
  880   148   390 x 1,240
PP32  
2 1.5
 
330.0
11.66
  3  
8
144
 
10
142
  650   148   390 x 1,240
PP23  
3 2.2
 
550
19.42
  2  
8
144
 
10
142
  770   165   390 x 1,440

ข้อความที่ 2


         
   
BELT-DRIVE TWO STAGE
         
  TPP50   TPP75  
SPECIFICATIONS
                                 
TPP30  
3 2.2
 
340
12.05
  2  
14
200
 
16
277
  990   165   390 x 1,440
TPP50  
5 3.7
 
651
23.00
  3  
14
200
 
16
277
  950   260   495 x 1,450
TPP75  
7.5 5.5
 
782.25
27.62
  2  
14
200
 
16
277
  1,185   315   495 x 1,850
TPP100  
10 7.5
 
1,253.70
44.28
  3  
14
200
 
16
277
  950   315   495 x 1,850
TPP150  
15 11
 
1,816.50
64.15
  3  
14
200
 
16
277
  850   520   600 x 1,850

ข้อความที่ 3


         
   
ENGINE BELT-DRIVE SINGLE STAGE
         
  Diesel
TPU-50
Gasoline  
SPECIFICATIONS
                       
TPP-30   11   7.5  
503
17.77
2
8
114
10
142
165  
TPP-50   13   8.5  
833
29.42
3
8
114
10
142
260  
TPP-75   16   10  
1,207
42.63
2
8
114
10
142
315  
TPP-100   16   14  
1,697
59.94
3
8
114
10
142
315  
TPP-150   -   20  
2,600
91.83
3
8
114
10
142
520  

ข้อความที่ 4


 
XM2525
SPECIFICATIONS
           
XM2525
3
2.2
8
114
10
142
250
8.8
25
XM2530
3
2.2
8
114
10
142
250
8.8
30
XM2540
3
2.2
8
114
10
142
250
8.8
40
XM2550
3
2.2
8
114
10
142
250
8.8
50

ข้อความที่ 5


         
 
SINGLE STAGE BARE AIR COMPRESSOR
         
P1 P2
P21
P22  
         
P32 P23 P35 P275  
         
P310 P315 P620 P630  
  SPECIFICATIONS
       
P1
1/4
0.2
55.8
1.97
100 x 180 x 230
8
P2
1/2
0.4
119.6
4.22
230 x 260 x 260
16
P21
1
0.75
203.2
7.17
370 x 300 x 290
19
P22
2
1.5
220.0
7.77
370 x 300 x 290
20
P32
2
1.5
330.0
11.66
390 x 260 x 320
23
P23
3
2.2
550
19.42
510 x 380 x 400
47
P35
5
3.7
890
31.45
540 x 380 x 460
61
P275
7.5
5.5
1,280
42.20
570 x 400 x 430
81
P310
10
7.5
1,780
62.86
610 x 450 x 450
103
P315
15
11
2,850
100.66
830 x 490 x 660
198
P620
20
15
3,000
105.96
740 x 550 x 600
206
P630
30
22
3,807
134.46
960 x 720 x 740
255

ข้อความที่ 6


จัดส่งปั๊มลม PUMA รุ่น PP-275  7.5แรง  มอเตอร์ mitsubishi ให้กับลูกค้าจร้าาาา
บริการจัดส่งทั่วประเทศ
โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257