บริษัท เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องมือและอุตสาหกรรมทุกชนิด (All Hoses and Cutting Tools)

0-2868-1127-9 | 0-2868-1395-9 | mptsupply@hotmail.com | Line : mpt.monchai

รับบริการ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและอุตสาหกรรมทุกชนิด ตามใบสั่งลูกค้า


PEDROLLO | ปั๊มน้ำ PEDROLLO | จำหน่ายปั๊มน้ำ PEDROLLO โทร:0-2868-1395-9


catalog pedrollo

แคตตาล็อก Pedrollo
ปั๊มน้ำ PEDROLLO
catalog pedrollo
จำหน่ายปั๊มน้ำ PEDROLLO
บริษัท เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จำกัด 
โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
ราคาถูกกว่าแน่นอน...เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
 
Pedrollo
 
 Peripheral Water Pumps  Self-Priming Water Pumps  Borehole Water Pumps
 PK
 PKS
 PQ
 PQ 3000
 PQA
 PV
 PQ-Brass
 JSW1
 JSW2
 JSW3
 PLURIJET 60x-80x-100x
 PLURIJET 90-130-200
 PLURIJET 90x-130x-200x
 CK
 PKS
 JCR1
 JCR2
 CKR
 SPRINKLER
 3SR
 4SR
 6SR
 4Block
 NK
 UP
 DAVIS
 SOLAR POWER
 4PS-MOTOR
 6PD-MOTOR
 4PD-MOTOR
 
 Centrifugal Water Pumps  Multi-Stage Water Pumps  Submersible Sewage Pumps
 CP 0.25 - 2.2kW
 CP Up To 11kW
 HF Med Flow
 NGA
 F
 F 4 Pole
 F-INOX
 FG
 HF High Flow
 2CP
 AL-RED
 NGA-PRO
 CP-ST
 2CP
 2-5CR
 3-7CR
 3-6CR
 2-4CP
 HF High Flow
 MC10
 VXC 35-45
 VXC 50-70
 MC
 PVXC
 PMC
 
 Vertical Water Pumps  Stainless Steel Water Pumps  Submersible Drainage Pumps
 VL2
 VL4
 MK
 AL-RED Water Pump
 PRO NGA Water Pump
 2-5CR Water Pump
 JCR1 Water Pump
 JCR2 Water Pump
 TOP Water Pump
 RX Water Pump
 RX Vortex Water Pump
 VX-I Water Pump
 MC-I Water Pump
 D Water Pump
 ZX
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง Peripheral Pump รุ่น PK
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PKM 60 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รหัส : PDL-PKM60
ปั้ม Pedrollo PKM 60
รุ่น PKM 60
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-38 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-40 ลิตร/นาที
Pedrollo PKM 60
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์ ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PK 300 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รหัส : PDL-PK300
ปั้ม Pedrollo PK 300
รุ่น PK 300
ขนาด 1" x 1" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 10-95 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-90 ลิตร/นาที
Pedrollo PK 300
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป
ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก
ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์
ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ
สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PK 200 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รุ่น PK 200
ขนาด 1" x 1" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 10-86 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
PEDROLLO รุ่น PK 200
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป
ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก
ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์ 
ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ
สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PK 100 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รุ่น PK 100
ขนาด 1" x 1" 1.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 15-80 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-70 ลิตร/นาที
PEDROLLO รุ่น PK 100
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป
ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก
ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์
ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ
สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PK 80 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รุ่น PK 80
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 22-66 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
PEDROLLO รุ่น PK 80
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป
ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก
ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์
ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ
สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PK 65 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รุ่น PK 65
ขนาด 1" x 1" 0.7 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 8-50 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
PEDROLLO รุ่น PK 65
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป
ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก
ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์ 
ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ
สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PKM 100 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รุ่น PKM 100
ขนาด 1" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-80 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-70 ลิตร/นาที
PEDROLLO รุ่น PKM 100
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป
ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก
ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์
ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ
สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น PKM 80 ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)
รุ่น PKM 80
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 22-66 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
PEDROLLO รุ่น PKM 80
รายละเอียด:
ปั๊มน้ำที่ให้ค่าแรงดันสูง เฮดสูง บางรุ่น 7-8 bar 70 เมตรขึ้นไป
ประยุกต์เป็นปั๊มอัดฉีดพ่นละอองฝอย ปั๊มอัดฉีดพ่นหมอก
ปั๊มไฟฟ้าขนาดเล็ก ปั๊มเอนกประสงค์ ปั๊มสารพัดประโยชน์ 
ปั๊มใช้งานในบ้าน เช่น สูบขึ้นแท้งค์น้ำ สูบเข้าถังเก็บน้ำ
สูบน้ำจากบ่อบาดาลความลึกไม่เกิน 8 เมตร
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น CP
ปั้ม Pedrollo CPM 130
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง ( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CPM 130 (ST)
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 14-22 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-80 ลิตร/นาที
Pedrollo CPM 130
 
ปั้ม Pedrollo CP 230A
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 230A
ขนาด 2" x 2" 7.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 15-45.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-900 ลิตร/นาที
Pedrollo CP 230A
 
ปั้ม Pedrollo CP 230B
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง ( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 230B ขนาด 2" x 2" 5.5 HP ชนิด 3 สาย ส่งสูง 13-38.5 เมตร ปริมาณน้ำ 100-900 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CP 230B
 
ปั้ม Pedrollo CP 230C
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 230C
ขนาด 2" x 2" 43.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 9-29.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-850 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CP 230C
 
ปั้ม Pedrollo CP 220A
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 220A
ขนาด 2" x 2" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 35-48.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-450 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CP 220A
 
ปั้ม Pedrollo CP 220B
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 220C
ขนาด 2" x 2" 4.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 25-37.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-450 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CP 220B
 
ปั้ม Pedrollo CP 220C
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 220C
ขนาด 2" x 2" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 19-31.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-450 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CP 220C
 
ปั้ม Pedrollo CPM 220C
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CPM 220C
ขนาด 2" x 2" 3.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 19-31.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CPM 220C
 
ปั้ม Pedrollo CP 25/160B
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 25/160B 
ขนาด 1 1/2" x 1" 1.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 20-37 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-220 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CP 25/160B
 
ปั้ม Pedrollo CPM 25/160A
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CPM 25/160A 
ขนาด 1 1/2" x 1" 2.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 20-37 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-220 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CPM 25/160A
 
ปั้ม Pedrollo CPM 25/160B
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CPM 25/160B 
ขนาด 1 1/2" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 18-32.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-220 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CPM 25/160B
 
ปั้ม Pedrollo CP 158
CPM ปั้มน้ำ แรงดันสูง
( ดูดลึก 7 เมตร) ใบพัดทองเหลือง ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันสูงเหมาะกับยิงสปริงเกอร์ ระบบบุ๊ซเตอร์ อุตสาหกรรม ประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำงานเกษตร

รุ่น CP 158 (ST)
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 23-34 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-90 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo CP 158
 

ข้อความที่ 1


    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น 3 - 4CP
ปั้ม Pedrollo 3CPM80
PEDROLLO Pump 3-4CP Series (Multi Stage)
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น 3CPM80
ขนาด 1" x 1" 0.6 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 10-36 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-70 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo 3CPM80
 
ปั้ม Pedrollo 4CPM100E
PEDROLLO Pump 3-4CP Series (Multi Stage)
ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง (ดูดลึก 7 เมตร
รุ่น 4CPM100E
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-46 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-130 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo 4CPM100E
 
    Prdrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น JCR (JET)
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 1C
PEDROLLO JCR Series Stainless Self Priming Pump
ปั๊มน้ำไล่อากาศเองแบบสเตนเลส ปั๊มน้ำแบบสเตนเลส ไม่ต้องล่อน้ำ ดูดลึก 9 เมตร

รุ่น JCRM/ 1C
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 13-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 1C
 
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 15M
PEDROLLO JCR Series Stainless Self Priming Pump
ปั๊มน้ำไล่อากาศเองแบบสเตนเลส ปั๊มน้ำแบบสเตนเลส ไม่ต้องล่อน้ำ ดูดลึก 9 เมตร

รุ่น JCRM/ 15M
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 27-53 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 15M
 
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 15H
PEDROLLO JCR Series Stainless Self Priming Pump
ปั๊มน้ำไล่อากาศเองแบบสเตนเลส ปั๊มน้ำแบบสเตนเลส ไม่ต้องล่อน้ำ ดูดลึก 9 เมตร

รุ่น JCRM/ 15H
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 32-67 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 15H
 
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 10M
PEDROLLO JCR Series Stainless Self Priming Pump
ปั๊มน้ำไล่อากาศเองแบบสเตนเลส ปั๊มน้ำแบบสเตนเลส ไม่ต้องล่อน้ำ ดูดลึก 9 เมตร

รุ่น JCRM/ 10M
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 19-44 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 10M
 
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 10H
PEDROLLO JCR Series Stainless Self Priming Pump
ปั๊มน้ำไล่อากาศเองแบบสเตนเลส ปั๊มน้ำแบบสเตนเลส ไม่ต้องล่อน้ำ ดูดลึก 9 เมตร

รุ่น JCRM/ 15H
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 32-67 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 10H
 
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 1A
PEDROLLO JCR Series Stainless Self Priming Pump
ปั๊มน้ำไล่อากาศเองแบบสเตนเลส ปั๊มน้ำแบบสเตนเลส ไม่ต้องล่อน้ำ ดูดลึก 9 เมตร

รุ่น JCRM/ 1A
ขนาด 1" x 1" 0.85 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 19-42 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 1A
 
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 1B
PEDROLLO JCR Series Stainless Self Priming Pump
ปั๊มน้ำไล่อากาศเองแบบสเตนเลส ปั๊มน้ำแบบสเตนเลส ไม่ต้องล่อน้ำ ดูดลึก 9 เมตร

รุ่น JCRM/ 1B
ขนาด 1" x 1" 0.7 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-36 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 1B
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง Self Priming Pump รุ่น JS (JET)
ปั้ม Pedrollo JSWM3CL
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ pedrollo ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM3CL
ขนาด 1" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-42 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-160 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM3CL
 
ปั้ม Pedrollo JSWM3CM
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ pedrollo ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM3CM 
ขนาด 1" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 20-52 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-120 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM3CM
 
ปั้ม Pedrollo JSW/3AL
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ pedrollo ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSW/3AL
ขนาด 1 1/4" x 1" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 35-60 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-160 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSW/3AL
 
ปั้ม Pedrollo JSW/3AM
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ pedrollo ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSW/3AM 
ขนาด 1 1/4" x 1" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 40-70 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-120 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSW/3AM
 
ปั้ม Pedrollo JSW/3AH
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ Pedrollo ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSW/3AH 
ขนาด 1 1/4" x 1" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 50-90 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-80 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSW/3AH
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/15M
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ Pedrollo ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM/15M
ขนาด 1" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 30-52 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM/15M
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/15H
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ เพดโดรโร่ ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM/15H 
ขนาด 1" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 38-66 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM/15H
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/10M
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ Pedrollo ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM/10M 
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 21-42 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM/10M
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/10H
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ เพดโดรโร่ ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM/10H 
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 28-51 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM/10H
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/1A
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ เพดโดรโร่ ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM/1A 
ขนาด 1" x 1" 0.85 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 19-42 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM/1A
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/1B
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ เพดโดรโร่ ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM/1B 
ขนาด 1" x 1" 0.7 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-36 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM/1B
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/1C
ปั๊มน้ำไล่อากาศเอง,ปั้มน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ เพดโดรโร่ ชนิดใบพัดทองเหลือง (ดูดลึก 9 เมตร)

รุ่น JSWM/1C 
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 13-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JSWM/1C
 

ข้อความที่ 2


    Pedrollo ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบอเนประสงค์
ปั้ม Pedrollo 2CPM/25/140/100CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบอเนกประสงค์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

รุ่น 2CPM25/140/100CL
ขนาด 1 1/2" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 22-46 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-140 ลิตร/นาที
ดูดลึก 7 เมตร
ปั้ม Pedrollo 2CPM/25/140/100CL
 
ปั้ม Pedrollo 2CPM/25/140/60CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบอเนกประสงค์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

รุ่น 2CPM25/140/60CL
ขนาด 1 1/2" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 22-46 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ดูดลึก 7 เมตร
ปั้ม Pedrollo 2CPM/25/140/60CL
 
ปั้ม Pedrollo 2CPM/25/130/20CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบอเนกประสงค์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

รุ่น 2CPM25/130/20CL
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-39 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ดูดลึก 7 เมตร
ปั้ม Pedrollo 2CPM/25/130/20CL
 
    Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SR4, 4SR6, 4SR8, 4SR12
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/22-F+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4, 4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR12/ 22-F+QET
ขนาด 2" 7.5 HP 
จำนวน 22 ใบพัด ส่งสูง 53-135 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-300 ลิตร/นาที
ดูดลึก 95 เมตร
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/22-F+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/16-F+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR12/ 16-F+QET
ขนาด 2" 5.5 HP 
จำนวน 16 ใบพัด ส่งสูง 38-97 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-300 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/16-F+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/31-F+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR8/ 31-F+QET
ขนาด 2" 7.5 HP 
จำนวน 31 ใบพัด ส่งสูง 70-205 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 180 เมตร
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/31-F+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/23-F+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR8/ 23-F+QET
ขนาด 2" 5.5 HP 
จำนวน 23 ใบพัด ส่งสูง 53-150 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 120 เมตร
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/23-F+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/17-F+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR6/ 17-F+QET
ขนาด 2" 3 HP 
จำนวน 17 ใบพัด ส่งสูง 45-107 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 90 เมตร
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/17-F+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/13-F+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR6/ 13-F+QET
ขนาด 2" 2 HP 
จำนวน 13 ใบพัด ส่งสูง 35-83 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/13-F+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4/18-F+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR4/ 18-F+QET
ขนาด 1 1/4" 2 HP 
จำนวน 18 ใบพัด ส่งสูง 48-112 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ดูดลึก 90 เมตร
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4/18-F+QET
 
    Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 6SR27, 6SR44, 6SR44
    สำหรับบ่อบาดาลขนาด 6"
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 6SR44/11-PD
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 
6SR27, 6SR44, 6SR44 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 6" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้

รุ่น 6SR44/11-PD
ขนาด 3" 20.0 HP 
จำนวน 11 ใบพัด ส่งสูง 48-120 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1000 ลิตร/นาที
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 6SR44/11-PD
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 6SR44/8-PD
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 
6SR27, 6SR44, 6SR44 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 6" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้

รุ่น 6SR44/8-PD
ขนาด 3" 15.0 HP 
จำนวน 8 ใบพัด ส่งสูง 35-87 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1000 ลิตร/นาที
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 6SR44/8-PD
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 6SR27/7-PD
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 
6SR27, 6SR44, 6SR44 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 6" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้

รุ่น 6SR27/7-PD
ขนาด 3" 10.0 HP 
จำนวน 7 ใบพัด ส่งสูง 31-92 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-600 ลิตร/นาที
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 6SR27/7-PD
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง Peripheral Pumpรุ่น PQ
ปั้ม Pedrollo PQM 60
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)

รุ่น PQM 60 
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-38 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-40 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PQM 60
 
ปั้ม Pedrollo PQM 81
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิด ใบทองเหลือง (ดูดลึก 8 เมตร)

รุ่น PQM 81 
ขนาด 1/2" x 1/2" 0.7 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 10-80 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-18 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PQM 81
 

ข้อความที่ 3


    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น HF
ปั้ม Pedrollo HFM/50A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/50A
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 0.75 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 6-11.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/50A
 
ปั้ม Pedrollo HF/30A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/30A
ขนาด 4" x 4" 10.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 18-23 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-2000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/30A
 
ปั้ม Pedrollo HF/30B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/30B
ขนาด 4" x 4" 7.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 13-18 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-2000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/30B
 
ปั้ม Pedrollo HF/20A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/20A
ขนาด 4" x 4" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 2-18.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 400-1800 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/20A
 
ปั้ม Pedrollo HF/8A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/8A
ขนาด 4" x 4" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 13-24 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/8A
 
ปั้ม Pedrollo HF/8B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/8B
ขนาด 4" x 4" 4.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 9-21 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/8B
 
ปั้ม Pedrollo HF/6A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/6A
ขนาด 3" x 3" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 6-18.1 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/6A
 
ปั้ม Pedrollo HF/6B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/6B
ขนาด 3" x 3" 2.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-14.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1100 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/6B
 
ปั้ม Pedrollo HF/4
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/4
ขนาด 2 1/2" x 2 1/2" 1.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 3-9.3 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-800 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/4
 
ปั้ม Pedrollo HFM/4
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/4
ขนาด 2 1/2" x 2 1/2" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 3-9.3 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-800 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/4
 
ปั้ม Pedrollo HF/5AM
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/5AM
ขนาด 2" x 2" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 10-22 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/5AM
 
ปั้ม Pedrollo HF/70A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/70A
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 25-38 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/70A
 
ปั้ม Pedrollo HF/70B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/70B
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 19-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/70B
 
ปั้ม Pedrollo HF/60
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/60
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 1.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 15-28 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/60
 
ปั้ม Pedrollo HF/51A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HF/51A
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 1.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 8.4-20.2 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HF/51A
 
ปั้ม Pedrollo HFM/8B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/8B
ขนาด 4" x 4" 4.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 9-21 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/8B
 
ปั้ม Pedrollo HFM/6B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/6B
ขนาด 3" x 3" 2 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-14.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 200-1100 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/6B
 
ปั้ม Pedrollo HFM/5AM
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/5AM
ขนาด 2" x 2" 2.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 11-22 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/5AM
 
ปั้ม Pedrollo HFM/5BM
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/5BM
ขนาด 2" x 2" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 7.5-19.2 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/5BM
 
ปั้ม Pedrollo HFM/5A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/5A
ขนาด 2" x 2" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 3-13.8 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-600 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/5A
 
ปั้ม Pedrollo HFM/5B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/5B
ขนาด 2" x 2" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-13.2 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/5B
 
ปั้ม Pedrollo HFM/70B
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/70B
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 2 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 19.32 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/70B
 
ปั้ม Pedrollo HFM/60
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/60
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-28 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/60
 
ปั้ม Pedrollo HFM/51A
PEDROLLO Pump HF Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo
สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก 
ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น HFM/51A
ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 8.4-20.2 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo HFM/51A
 

ข้อความที่ 4


    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น F
ปั้ม Pedrollo FM 32/160C
PEDROLLO Pump F Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น FM 32-160C
ขนาด 2" x 1 1/4" 2.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 13-24 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-350 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo FM 32/160C
 
ปั้ม Pedrollo F 100/160A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 100/160A
ขนาด 5" x 4" 30.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 15-35 เมตร
ปริมาณน้ำ 1000-6000 ลิตร/นาทีี
ปั้ม Pedrollo F 100/160A
 
ปั้ม Pedrollo F 100/160B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 100/160B
ขนาด 5" x 4" 25.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 13-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 1000-5000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 100/160B
 
ปั้ม Pedrollo F 100/160C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 80/160C
ขนาด 5" x 4" 20.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 12-28 เมตร
ปริมาณน้ำ 1000-5000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 100/160C
 
ปั้ม Pedrollo F 80/160A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 80/160A
ขนาด 4" x 3" 30.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 25-40 เมตร
ปริมาณน้ำ 500-4000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 80/160A
 
ปั้ม Pedrollo F 80/160B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 80/160B
ขนาด 4" x 3" 25.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 25-35 เมตร
ปริมาณน้ำ 500-4000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 80/160B
 
ปั้ม Pedrollo F 80/160C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 80/160C
ขนาด 4" x 3" 20.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 15-30 เมตร
ปริมาณน้ำ 500-4000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 80/160C
 
ปั้ม Pedrollo F 65/200A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 65/200A
ขนาด 3" x 2 1/2" 25.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 35.5-45 เมตร
ปริมาณน้ำ 400-2000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 65/200A
 
ปั้ม Pedrollo F 65/160A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง(ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 65/160A
ขนาด 3" x 2 1/2" 20.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 28-40.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-2400 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 65/160A
 
ปั้ม Pedrollo F 65/160B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 65/160B
ขนาด 3" x 2 1/2" 15.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 23-36.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-2400 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 65/160B
 
ปั้ม Pedrollo F 65/160C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง(ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 65/160C
ขนาด 3" x 2 1/2" 12.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 22-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-2200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 65/160C
 
ปั้ม Pedrollo F 65/125A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 65/125A
ขนาด 3" x 2 1/2" 10.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 18-23 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-2200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 65/125A
 
ปั้ม Pedrollo F 65/125B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 65/125B
ขนาด 3" x 2 1/2" 7.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 13-18 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-2000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 65/125B
 
ปั้ม Pedrollo F 65/125C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 65/125C
ขนาด 3" x 2 1/2" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 11-16 เมตร
ปริมาณน้ำ 600-1800 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 65/125C
 
ปั้ม Pedrollo F 50/250A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 50/250A
ขนาด 2 1/2" x 2" 25.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 73-85 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-1000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 50/250A
 
ปั้ม Pedrollo F 50/250B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 50/250B
ขนาด 2 1/2" x 2" 20.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 59-72 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-1000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 50/250B
 
ปั้ม Pedrollo F 50/250C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 50/250C
ขนาด 2 1/2" x 2" 15.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 42-59 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-900 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 50/250C
 
ปั้ม Pedrollo F 50/160A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 50/160A
ขนาด 2 1/2" x 2" 10.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 27-37 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-1100 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 50/160A
 
ปั้ม Pedrollo F 50/160B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 50/160B
ขนาด 2 1/2" x 2" 7.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 21-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-1100 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 50/160B
 
ปั้ม Pedrollo F 50/160C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 50/160C
ขนาด 2 1/2" x 2" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 16-27 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-1000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 50/160C
 
ปั้ม Pedrollo F 40/200A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 40/200A
ขนาด 2 1/2" x 1 1/2" 10.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 41-55 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-700 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 40/200A
 
ปั้ม Pedrollo F 40/200B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 40/200B
ขนาด 2 1/2" x 1 1/2" 7.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 28-47 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-700 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 40/200B
 
ปั้ม Pedrollo F 40/160A
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง(ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 40/160A
ขนาด 2 1/2" x 1 1/2" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 20-38 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-700 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 40/160A
 
ปั้ม Pedrollo F 40/160B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 40/160B
ขนาด 2 1/2" x 1 1/2" 4.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 20-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-600 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 40/160B
 
ปั้ม Pedrollo F 40/160C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง(ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 40/160C
ขนาด 2 1/2" x 1 1/2" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 14-27 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-600 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 40/160C
 
ปั้ม Pedrollo F 32/200B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 32/200B
ขนาด 2" x 1 1/4" 7.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 36-52 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 32/200B
 
ปั้ม Pedrollo F 32/200C
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 32/200C
ขนาด 2" x 1 1/4" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 31.5-44 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-450 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 32/200C
 
ปั้ม Pedrollo F 32/200AH
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 32/200AH
ขนาด 2" x 1 1/4" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 38.55 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 32/200AH
 
ปั้ม Pedrollo F 32/160B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 32/160B
ขนาด 2" x 1 1/4" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 17-30 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-400 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 32/160B
 

ข้อความที่ 5


ปั้ม Pedrollo F 32/160C
PEDROLLO Pump F Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น F 32/160C
ขนาด 2" x 1 1/4" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 14-25 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-350 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo F 32/160C
 
ปั้ม Pedrollo FM 50/160C
PEDROLLO Pump F Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น FM 50/160C
ขนาด 2 1/2" x 2" 5.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 16-27 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-1000 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo FM 50/160C
 
ปั้ม Pedrollo FM 50/125C
PEDROLLO Pump F Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น FM 50/125C
ขนาด 2 1/2" x 2" 3.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 6-17.5 เมตร
ปริมาณน้ำ 300-1200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo FM 50/125C
 
ปั้ม Pedrollo FM 32/200C
PEDROLLO Pump F Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น FM 32/200C
ขนาด 2" x 1 1/4" 5.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 31.5-44 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-450 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo FM 32/200C
 
ปั้ม Pedrollo FM 32/200AH
PEDROLLO Pump F Series,
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น FM 32-160C
ขนาด 2" x 1 1/4" 5.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 35-55 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-300 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo FM 32/200AH
 
ปั้ม Pedrollo FM 32/160B
PEDROLLO Pump F Series
ปั๊มหอยโข่ง Pedrollo ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น FM 32/160B
ขนาด 2" x 1 1/4" 3.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 17-30 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-400 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo FM 32/160B
 

ข้อความที่ 6


    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น PLURIJET
ปั้ม Pedrollo PLURIJETm4/130
รุ่น PLURIJETm 4/130
ขนาด 1 1/4" x 1" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 33-66 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-130 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PLURIJETm4/130
 
ปั้ม Pedrollo PLURIJET 6/200
รุ่น PLURIJET 6/200
ขนาด 1 1/4" x 1" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 30-88 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-200 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PLURIJET 6/200
 
ปั้ม Pedrollo PLURIJETm6/90
รุ่น PLURIJETm 6/90
ขนาด 1 1/4" x 1" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 48-99 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PLURIJETm6/90
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น AL-RED
ปั้ม Pedrollo AL-RED 135m
"Pedrollo" ปั๊มน้ำหอยโข่ง(Centrifugal Pump)รุ่น CP(ดูดลึก 7 เมตร)ใบพัดทองเหลือง

รุ่น Al-RED 135m
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 10-21 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-160 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo AL-RED 135m
 
ปั้ม Pedrollo AL-RED 135
"Pedrollo" ปั๊มน้ำหอยโข่ง(Centrifugal Pump)รุ่น CP(ดูดลึก 7 เมตร)ใบพัดทองเหลือง

รุ่น Al-RED 135
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 10-21 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-160 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo AL-RED 135
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำลึก JDW(JETคู่) รุ่น JDW
ปั้ม Pedrollo JDWM 2/30-4"
PEDROLLO Pump JDW(JETคู่) Series 
ปั๊มน้ำลึกเพดโดรโร่ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 4" และ 3" 
เฉพาะขนาด 4"/EJECTOR 4" P30 และไส้อะไหล่
สำหรับเปลี่ยนเป็น P20 ขนาด 3"/EJECTOR 3",
ปั้มหอยโข่ง PEDROLLO ของอิตาลี

รุ่น JDWM 2/30-4"
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 30-68 เมตร
ปริมาณน้ำ 2-26 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JDWM 2/30-4"
 
ปั้ม Pedrollo JDWM 1A/30-4"
PEDROLLO Pump JDW(JETคู่) Series 
ปั๊มน้ำลึกเพดโดรโร่ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 4" และ 3" 
เฉพาะขนาด 4"/EJECTOR 4" P30 และไส้อะไหล่
สำหรับเปลี่ยนเป็น P20 ขนาด 3"/EJECTOR 3",
ปั้มหอยโข่ง PEDROLLO ของอิตาลี

รุ่น JDWM 1A/30-4" 
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 16-42 เมตร
ปริมาณน้ำ 2-20 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo JDWM 1A/30-4"
 
    Pedrollo ปั้มบาดาล รุ่น SK สำหรับบ่อบาดาล
ปั้ม Pedrollo 4SKM 100E
SUBMERGED PUMP เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น SK สำหรับบ่อบาดาล พร้อมสายไฟยาว 30 เมตร ใบพัดทองเหลือง

รุ่น 4SKM 100E
ขนาด 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-62 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ดูดลึก 40 เมตร
ปั้ม Pedrollo 4SKM 100E
 
    Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SRM4, 4SRM6, 4SRM8,        4SRM12 มอเตอร์ PEDROLLO
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12M/9-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR12M/ 9-PD+QEM
ขนาด 2" 3.0 HP 
จำนวน 9 ใบพัด ส่งสูง 21-58 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 45 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12M/9-PD+QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/13-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR8M/ 13-PD+QEM
ขนาด 2" 3.0 HP 
จำนวน 13 ใบพัด ส่งสูง 30-85 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/13-PD+QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/9-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR8M/ 9-PD+QEM
ขนาด 2" 2.0 HP 
จำนวน 9 ใบพัด ส่งสูง 21-58 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 45 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/9-PD+QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/17-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR6M/ 17-PD+QEM
ขนาด 2" 3.0 HP 
จำนวน 17 ใบพัด ส่งสูง 45-107 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 90 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/17-PD+QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/13-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR4M/ 13-PD+QEM
ขนาด 2" 2.0 HP 
จำนวน 13 ใบพัด ส่งสูง 35-83 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/13-PD+QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/14-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR4M/ 14-PD+QEM
ขนาด 1 1/4" 1.5 HP 
จำนวน 14 ใบพัด ส่งสูง 35-88 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/14-PD+QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR2M/13-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR2M/ 13-PD+QEM
ขนาด 1 1/4" 1.0 HP 
จำนวน 13 ใบพัด ส่งสูง 20-68 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-60 ลิตร/นาที
ดูดลึก 74 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR2M/13-PD+QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/9-PD+QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR4M/ 9-PD+QEM
ขนาด 1 1/4" 1.0 HP 
จำนวน 9 ใบพัด ส่งสูง 23-56 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ดูดลึก 45 เมตร
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/9-PD+QEM
 

ข้อความที่ 7


    Pedrollo SUBMERSIBLE PUMP
Pedrollo NKm 4/5 Submerge 3.0 HP 230 V
ขนาด 1 1/4" 3.0 HP จำนวน 7 ใบพัด ส่งสูง 44-111 เมตร ปริมาณน้ำ 20-120 ลิตร/นาที Pedrollo NKm 4/5 Submerge 3.0 HP 230 V
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำล่อน้ำด้วยตัวเอง Self Priming Pump รุ่น PKS
ปั้ม Pedrollo PKSM 60
ปั้มน้ำ SELF-PRIMING 
( ดูดลึก 9 เมตร) ใบพัดทองเหลือง
ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการ

รุ่น PKSM 60
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-38 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-40 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PKSM 60
 
ปั้ม Pedrollo PKSM 80
ปั้มน้ำ SELF-PRIMING 
( ดูดลึก 9 เมตร) ใบพัดทองเหลือง
ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการ

รุ่น PKSM 80
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 22-66 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PKSM 80
 
ปั้ม Pedrollo PKSM 65
ปั้มน้ำ SELF-PRIMING 
( ดูดลึก 9 เมตร) ใบพัดทองเหลือง
ใช้สูบจ่ายน้ำที่ต้องการ

รุ่น PKSM 65
ขนาด 1" x 1" 0.7 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 8-50 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo PKSM 65
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น NF
ปั้ม Pedrollo NFM 129A
PEDROLLO Pump NF Series,
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น NFM 129A
ขนาด 2" x 2" 2.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 10-22 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo NFM 129A
 
ปั้ม Pedrollo NF130A
PEDROLLO Pump NF Series,
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น NF 130A
ขนาด 3" x 3" 23.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 6-18.1 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo NF130A
 
ปั้ม Pedrollo NF 129A
PEDROLLO Pump NF Series,
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น NF 129A
ขนาด 2" x 2" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 10-22 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-500 ลิตร/นาทีต
ปั้ม Pedrollo NF 129A
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น 2CP
ปั้ม Pedrollo 2CPM 25/130N
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CPM 25/130N
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-39 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo 2CPM 25/130N
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 40/200A
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 40/200A
ขนาด 2" x 1 1/2" 15.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 69-105 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-450 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo 2CP 40/200A
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 40/180A
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 40/180A
ขนาด 2" x 1 1/2" 10.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 60-85 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-400 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo 2CP 40/180A
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 40/180B
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 40/180B
ขนาด 2" x 1 1/2" 7.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 46-73 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-400 ลิตร/นาที
ปั้ม Pedrollo 2CP 40/180B
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 40/180C
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 40/180C
ขนาด 2" x 1 1/2" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 35-62 เมตร
ปริมาณน้ำ 100-350 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CP 40/180C
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 32/200A
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 32/210A
ขนาด 2" x 1 1/4" 10.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 74-111 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-250 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CP 32/200A
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 32/200B
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 32/200B
ขนาด 1 1/2" x 1 1/4" 5.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 49-81 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-250 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CP 32/200B
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 25/160A
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 25/160A
ขนาด 1 1/2" x 1" 3.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 28-66 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-180 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CP 25/160A
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 25/160B
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 25/160B
ขนาด 1 1/2" x 1" 2.0 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 26-56 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-160 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CP 25/160B
 
ปั้ม Pedrollo 2CP 25/140M
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CP 25/140M
ขนาด 1 1/2" x 1" 1.5 HP
ชนิด 3 สาย ส่งสูง 22-46 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-140 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CP 25/140M
 
ปั้ม Pedrollo 2CPM 32/200B
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CPM 32/200B
ขนาด 1 1/2" x 1 1/4" 5.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 49-81 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-250 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CPM 32/200B
 
ปั้ม Pedrollo 2CPM 25/160B
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CPM 25/160B
ขนาด 1 1/2" x 1" 2.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 26-56 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-160 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CPM 25/160B
 
ปั้ม Pedrollo 2CPM 25/140M
PEDROLLO Pump 2CP Series, Milti - Stage Pump
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง ชนิดแบบใบทองเหลือง ดูดลึก 7 เมตร

รุ่น 2CPM 25/140M
ขนาด 1 1/2" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 22-46 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-140 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 2CPM 25/140M
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Multi-Stage Pump รุ่น CK
ปั้ม Pedrollo CKM50-BP
ปั้ม Pedrollo CKM50-BP แบบ SELF-PRIMING Liquid ring pumps สำหรับดูดน้ำมันดีเซล

ขนาด 3/4" x 3/4" 0.33 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 13-32 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-20 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo CKM50-BP
 
    Pedrollo ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pump รุ่น 3 - 4CR
ปั้ม Pedrollo 3CRM80
PEDROLLO Pump 3-4CR Series แบบ 3-4 ใบพัด,
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ เสื้อปั๊มทำด้วยสแตนเลส (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น 3CRM80
ขนาด 1" x 1" 0.6 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-36 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 3CRM80
 
ปั้ม Pedrollo 3CRM100
PEDROLLO Pump 3-4CR Series แบบ 3-4 ใบพัด,
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ เสื้อปั๊มทำด้วยสแตนเลส (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น 3CRM100
ขนาด 1" x 1" 0.85 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-36 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-120 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 3CRM100
 
ปั้ม Pedrollo 4CRM80
PEDROLLO Pump 3-4CR Series แบบ 3-4 ใบพัด,
ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ เสื้อปั๊มทำด้วยสแตนเลส (ดูดลึก 7 เมตร)

รุ่น 3CRM80
ขนาด 1" x 1" 0.85 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 10-48 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
 

ปั้ม Pedrollo 4CRM80
 
    Pedrollo ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming
ปั้ม Pedrollo JCWM/ 3CL/100CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JCWM/ 3CL/100CL
ขนาด 1 1/4" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-40 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-160 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JCWM/ 3CL/100CL
 
ปั้ม Pedrollo JCWM/ 3CM/100CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JCWM/ 3CM/100CL
ขนาด 1" x 1" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 20-50 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-120 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JCWM/ 3CM/100CL
 
ปั้ม Pedrollo JCRM/ 3CM/60CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JCWM/ 3CM/60CL
ขนาด 1" x 1 1/4" 1.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 20-50 เมตร
ปริมาณน้ำ 10-120 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JCRM/ 3CM/60CL
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/ 10M/20CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JSWM/ 10M/20CL
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 21-42 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JSWM/ 10M/20CL
 

ข้อความที่ 8


ปั้ม Pedrollo JSWM/ 10M/20CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JSWM/ 10M/20CL
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 21-42 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JSWM/ 10M/20CL
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/ 1B/20CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JCWM/ 1B/20CL
ขนาด 1" x 1" 0.7 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-36 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JSWM/ 1B/20CL
 
ปั้ม Pedrollo JSWM/ 1B/20CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JCWM/ 10M/20CL
ขนาด 1" x 1" 1.0 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 19-44 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-80 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JSWM/ 1B/20CL
 
ปั้ม Pedrollo JCWM/ 1B/20CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น JCWM/ 1B/20CL
ขนาด 1" x 1" 0.7 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 15-36 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo JCWM/ 1B/20CL
 
ปั้ม Pedrollo PKSM 60/20CL-0.7
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น PKSM 60/20CL
ขนาด 1" x 1" 0.7 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 8-50 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-50 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo PKSM 60/20CL-0.7
 
ปั้ม Pedrollo PKSM 60/20CL
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบ Self Priming พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด 20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานอัติโมัติ

รุ่น PKSM 60/20CL
ขนาด 1" x 1" 0.5 HP
ชนิด 2 สาย ส่งสูง 5-38 เมตร
ปริมาณน้ำ 5-40 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
 

ปั้ม Pedrollo PKSM 60/20CL
 
    Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SRM4, 4SRM6, 4SRM8, 4SRM12
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/ 9-F-QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SKM6, 4SKM8, 4SKM12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 2 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR8M/ 9-F+QEM
ขนาด 2" 2 HP 
จำนวน 9 ใบพัด ส่งสูง 21-58 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 45 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/ 9-F-QEM
 
Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/ 26-F-QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SKM6, 4SKM8, 4SKM12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 2 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR4M/ 26-F+QEM
ขนาด 1 1/4" 3 HP 
จำนวน 26 ใบพัด ส่งสูง 63-162 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ดูดลึก 130 เมตร
 

Pedrollo เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/ 26-F-QEM
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12M/ 9-F-QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SKM6, 4SKM8, 4SKM12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 2 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR12M/ 9-F+QEM
ขนาด 2" 3 HP 
จำนวน 9 ใบพัด ส่งสูง 22-55 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-300 ลิตร/นาที
ดูดลึก 45 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12M/ 9-F-QEM
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/ 13-F-QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SKM6, 4SKM8, 4SKM12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 2 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR8M/ 13-F+QEM
ขนาด 2" 3 HP 
จำนวน 13 ใบพัด ส่งสูง 30-85 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8M/ 13-F-QEM
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/ 17-F-QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SKM6, 4SKM8, 4SKM12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 2 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR6M/ 17-F+QEM
ขนาด 2" 3 HP 
จำนวน 17 ใบพัด ส่งสูง 45-107 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 90 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/ 17-F-QEM
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/ 13-F-QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SKM6, 4SKM8, 4SKM12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 2 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR6M/ 13-F+QEM
ขนาด 2" 2.0 HP 
จำนวน 13 ใบพัด ส่งสูง 35-83 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6M/ 13-F-QEM
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/ 14-F-QEM
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SKM6, 4SKM8, 4SKM12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 2 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ FRANKLIN

รุ่น 4SR4M/ 14-F+QEM
ขนาด 1 1/4" 1.5 HP 
จำนวน 14 ใบพัด ส่งสูง 35-88 เมตร
ปริมาณน้ำ 20-100 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR4M/ 14-F-QEM
 
  เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SR4, 4SR6, 4SR8, 4SR12 มอเตอร์ PEDROLLO
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/22-PD+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR12/22-PD+QET
ขนาด 2" 7.5 HP 
จำนวน 22 ใบพัด ส่งสูง 53-135 เมตร
ปริมาณน้ำ 50-300 ลิตร/นาที
ดูดลึก 95 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/22-PD+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/16-PD+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR8/23-PD+QET
ขนาด 2" 5.5 HP 
จำนวน 16 ใบพัด ส่งสูง 38-97เมตร
ปริมาณน้ำ 50-300 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR12/16-PD+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/31-PD+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR8/31-PD+QET
ขนาด 2" 7.5 HP 
จำนวน 31 ใบพัด ส่งสูง 70-205 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 180 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/31-PD+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/23-PD+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR8/23-PD+QET
ขนาด 2" 5.5 HP 
จำนวน 23 ใบพัด ส่งสูง 53-150 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 120 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/23-PD+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/9-PD+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR6/ 13-PD+QET
ขนาด 2" 2.0 HP 
จำนวน 9 ใบพัด ส่งสูง 21-58 เมตร
ปริมาณน้ำ 40-200 ลิตร/นาที
ดูดลึก 45 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR8/9-PD+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/17-PD+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR6/ 17-PD+QET
ขนาด 2" 3.0 HP 
จำนวน 17 ใบพัด ส่งสูง 45-107 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 90 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/17-PD+QET
 
เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/13-PD+QET
Submerged Pump เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น 4SKM4,4SK6, 4SK8, 4SK12 สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 สาย 50 Hz ใบพัดสลัดทรายแบบลอยตัวได้ มอเตอร์ PEDROLLO

รุ่น 4SR6/ 13-PD+QET
ขนาด 2" 2.0 HP 
จำนวน 13 ใบพัด ส่งสูง 35-83 เมตร
ปริมาณน้ำ 25-150 ลิตร/นาที
ดูดลึก 70 เมตร
 

เครื่องสูบน้ำบาดาล Pedrollo 4SR6/13-PD+QET
 

ข้อความที่ 9


ส่งปั๊มน้ำ Pedrollo รุ่น PKM60 จำนวน 16กล่อง ให้กับลุกค้าจร้าาา
บริการจัดส่งทั่วประเทศ
โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257


ข้อความที่ 10


ต้องการปั้มตัวนี้