จำหน่าย สายยางโตโยกซ์ TOYOX, สายท่อโตโยกซ์ TOYOX
ตัวแทน จำหน่ายสินค้า TOYOX (โตโยกซ์) ราคาถูกกว่าแน่นอน !!

สายสำหรับงานลม (Pneumatic Hoses)

สายสำหรับงานอาหาร (Food Grade Hoses)

สายสำหรับงานที่หลากหลาย (Specialized Hoses)

ข้อต่อสำเร็จรูปสำหรับงานอาหาร (Hose Clamp for Food Grade Hoses)

ข้อต่อแบบแคมล็อค (KAMLOK)